SVE
Dizajn i izrada svjetlećih i nesvjetlećih reklama
Dizajn i tisak CD-a i CD omota
Dizajn i tisak flyera/ letaka
Dizajn i tisak jelovnika/ menija/ cjenika
Dizajn i tisak plakata
Dizajn i tisak ulaznica, pozivnica i poklon bonova
Dizajn, prijelom i tisak knjiga i časopisa
Grafički dizajn
Grafički dizajn posjetnice (vizitke)
Grafički dizajn zaštitnog znaka (logotipa)
Razno
Web dizajn